Freispiel Akademie
Paternoster Project NPC
Kulturimpuls Grundeinkommen e.V.
KuKuk Kultur e.V.
Schwere(s)los e.V.
STIFTUNG LFA
Zukunftsraum Weilersbach e.V.
Stiftung Kinder fördern Zukunft stiften
SJR Herrenberg e.V.